อาการสายตาผิดปกติมาแต่กำเนิด

ภาวะสายตายาวแต่กำเนิดเป็นอย่างไร......

 

สายตายาวแต่กำเนิดคืออะไร
สายตายาว เป็นหนึ่งในปัญหาสายตาที่พบเจอได้ทั่วไป ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการมองเห็น เมื่อมองระยะไกล ภาพจะชัดกว่าการมองในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม อาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งในบางคนอาจไม่มีปัญหาการมองเห็นโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุน้อย แต่สำหรับบางคนที่มีปัญหาสายตายาว อาจทำให้การมองเห็นทั้งระยะใกล้และไกลขาดความคมชัด

สายตายาวแต่กำเนิดเกิดจากอะไร
ในคนสายตาปกติ แสงจากวัตถุจะผ่านเข้าสู่กระจกตาและเลนส์ ก่อให้เกิดการหักเหแสงเกิดขึ้น หลังจากนั้นแล้วจะโฟกัสรวมเป็นจุดเดียวที่จอประสาทตาพอดี แต่ในคนที่มีปัญหาสายตายาว แสงที่โฟกัสรวมกันเป็นจุดเดียวที่หลังจอประสาทตา ซึ่งทำให้ภาพมัว มีสาเหตุเกิดได้จากกระบอกตามีความสั้นเกินไป หรือความโค้งของกระจกตาที่ผิดปกติไป
อาการของสายตายาวนั้นแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล โดยอาการที่พบเจอได้บ่อย ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดตา หยีตา ภาพมัว โดยเฉพาะวัตถุในระยะใกล้