เทคโนโลยี

 

 

Excimer Laser
 
เลสิก  เป็นการนำแสงเลเซอร์ที่เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) มาทำการขัดผิวกระจกตา เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา โดยการทำการเปิดผิวหรือแยกชั้นกระจกตาก่อนแล้วใช้แสงเลเซอร์ไปขัดปรับความโค้งของชั้นกระจกตาตรงกลางก่อนปิดผิวกระจกกลับเข้าที่ทำให้สายตาผิดปกติหายไป และกลับมามองเห็นอย่างปกติด้วยดวงตาของตนเองได้ในเวลาชั่วข้ามคืน ใช้เวลาทำเพียงไม่กี่นาทีโดยไม่มีความเจ็บปวด มีความถูกต้องแม่นยำ และความปลอดภัยสูง
 
     ในช่วงเวลาเกือบ 10 ปีที่มีการทำเลสิกมานี้ มีผู้คนทั่วโลกได้รับการทำเลสิกไปแล้วประมาณ 20 ล้านคน จึงไม่แปลกที่จะมีผู้ให้ความสนใจอย่างมากเพราะเลสิกเป็นวิธีการรักษาทีได้มาตรฐาน ไม่ใช่การทดลอง หรือ การวิจัย ความแม่นยำของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมนั้นมีสูงมาก เมื่อตรวจวัดค่าความผิดปกติของสายตาโดยละเอียดแล้วก็สามารถแก้ไขให้หมดไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแม้จะมีสายตาสั้นและสายตาเอียงร่วมกันก็สามารถแก้ไขให้หมดไปได้พร้อมกัน ความละเอียดที่ความแม่นยำของเอ็กไซเมอร์เลเซอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมนั้นใช้เป็นระดับไมครอนหรือ เล็กกว่ามิลลิเมตรถึงพันเท่า ละเอียดขนาดสามารถใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์มาแกะสลักเส้นผมได้เลยดีเดียว
 

 

Wavefront

เทคโนโลยีเวฟฟรอนต์ ที่นำมาใช้ร่วมกับเอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการแก้ไขความผิดปกติของสายตาใช้วัดความผิดปกติของสายตาในส่วนของความเบี่ยงเบนในการหักเหของแสง ที่เกิดขึ้นในระบบการมองเห็นของดวงตาของมนุษย์เรา เพื่อนำของมูลมาใส่ให้คอมพิวเตอร์นำไปคำนวณและใช้แก้ไขความผิดปกติทั้งหมดของการหักเหแสงที่เกิดในดวงตาเราได้อย่างละเอียด

จะพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีผิดปกติ 43-4.00D หรือสายตาสั้นสี่ร้อยอย่างเราเรียกกัน ค่าสายตาสี่ร้อยนี้เป็นค่าความผิดปกติเฉลี่ยที่ตรวจมาได้จากระบบการหักเหแสงของดวงตาเรา แต่แท้จริงโดยละเอียดนั้นการหักเหของแสงแต่ละจุดบนกระจกตาเราอาจไม่ได้เป็นสี่ร้อยเท่ากันอย่างเสมอไป เพราะถ้าขยายดูโดยละเอียดแล้วผิวความโค้งของกระจกตาเราก็ไม่ได้โค้งเป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์แบบการหักเหและการรวมกัน ของแสงในดวงตาของเราก็ไม่ได้ไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันเหมือนตามทฤษฎีแต่ในสมัยก่อนนั้นเราก็ยังไม่มีเครื่องใดมาวัดหาความผิดปกติที่ละเอียดในระดับนี้


 

7Eye-Tracking

 

Active 7D eye tracking

    ระบบติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตา ที่ใช้ในเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ทำเลสิกขณะที่เครื่องยิงเลเซอร์ขัดผิวกระจกตาอยู่นั้น หลายคนมีความกังวลอยู่ว่าถ้าตาเราไม่อยู่นิ่งแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือแก้ไขไม่ตรงจุดได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้ผ่านการคิดค้นและออกแบบมาอย่างดีแล้ว ให้เครื่องเลเซอร์มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะที่ทำการรักษา ดังนั้นเมื่อมีการขยับ หรือการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะที่ยิงเลเซอร์อยู่ คอมพิวเตอร์จะสามารถตรวจพบและมีการขยับตามได้ในเวลาชั่วเสี้ยววินาที หรือ Millisecond (1/1000) หรือหนึ่งในพันของวินาทีจะเป็นระบบที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วมาก ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการรักษาทำให้มีความแม่นยำ และความปลอดภัยสูง เป็นที่ที่ไว้วางใจได้

 

 

                                             

สำหรับเครื่อง Schwind Amaris 1050RS มีระบบติดตามดวงตาขณะทำการผ่าตัดมากถึง 7 แกน หรือ 7 มิติของการเคลื่อนไหวของดวงตา ด้วยความถี่ 1050 Hz หรือ 1,050 ครั้งต่อวินาที ซึ่งครอบคลุมทุกการเคลื่อนไหวของดวงตา คนไข้จึงไม่ต้องกังวลว่าหากขยับดวงตาระหว่างการผ่าตัดแก้ไขสายตานั้นจะเกิดผลเคียงหรือไม่

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intelligent Thermal Effect Control (ITEC)

 


Intelligent Thermal Effect Control (ITEC)

กระบวนการควบคุมความร้อนของเครื่อง Schwind เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ Excimer Laser
ในการปรับความโค้งของกระจกตา ทั้งวิธีเลสิก และ PRK ด้วยระบบ sensor ตรวจจับความร้อน
ช่วยป้องกันไม่ให้ยิงเลเซอร์ซ้ำลงตำแหน่งที่มีความร้อนมากเกินไป ไม่มีความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อกระจกตารอบๆ ถึงแม้จะใช้ความเร็วในการยิงเลเซอร์สูงก็ตาม
ช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากอาการกระจกตาเป็นฝ้าหรือการระคายเคืองและอาการตาแห้ง


 

ภาพถ่ายอินฟราเรดจับความร้อนบนกระจกตาในขณะที่ยิงเลเซอร์ลงบนกระจกตา
จะพบกว่ากระจกตาจะไม่ร้อนเกินไป แค่เพียงอุ่นขึ้นเท่านั้น

 


 

 เทคโนโลยี SmartPulse


   คือเทคโนโลยีรูปแบบการยิง Excimer Laser ของเครื่อง Schwind ที่ทำให้การขัดกระจกตา
เพื่อปรับความโค้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยรูปแบบการยิงเลเซอร์ ให้สอดคล้องไปกับรูปทรง
ของกระจกตา เพราะกระจกตาของมนุษย์มีรูปทรงทางเรขาคณิต เครื่องจะคำนวนตำแหน่งการ
ยิงเลเซอร์ให้กระจายตัวออกไป ด้วยการสร้างโครงผังสามมิติขึ้นและกำหนดจุดที่จะยิงเลเซอร์
ไปตามพื้นที่ที่ถูกกำหนดบนกระจกตาคนไข้ฟื้นตัวและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหลังทำได้
เร็วมากขึ้น

 

 

โครงข่ายสามมิติจำลองรูปทรงของกระจกตาเพื่อสร้างจุด(node)ที่จะยิงเลเซอร์

ภาพสามมิติของพื้นผิวของกระจกตา ภาพขวา : นำโครงข่ายสามมิติมาประยุกต์สร้างจุดยิงเลเซอร์

 

  โดยเทคโนโลยี SmartPluse จะถูกทำมาใช้ทั้งการทำ LASIK และ PRK เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการแก้ไขปัญหาสายตาของคุณ

 

 

Automatic Fluence Level Adjustment (AFLA)

คือเทคโนโลยีการยิง Excimer Laser ในการขัดกระจกตาเพื่อปรับความโค้งของแบบสองพลังงาน
ในช่วง80%แรกของการยิงเลเซอร์ เครื่องจะยิงด้วยระดับพลังงานสูง (high fluence) เพื่อขัดผิวกระจกตาโดยรวมก่อน
จากนั้นเครื่องจะยิงด้วยระดับพลังงานต่ำ (low fluence) ในอีก 20% ที่เหลือ เพื่อขัดผิวของกระจกตาโดยละเอียดอีกครั้ง
เปรียบเหมือนกับการใช้กระดาษทรายหยาบขัดงานเบื้องต้นก่อนแล้วใช้กระดาษทรายแบบแบบละเอียดขัดอีกครั้ง

ซึ่งผลที่ได้จะทำให้การขัดกระจกตามีผิวที่เรียบเนียนมากขึ้น 

ช่วงแรกยิงเลเซอร์ขัดกระจกตาโดยรวมด้วยระดับพลังงานสูง (high fluence)

ช่วงที่สองใช้พลังงานต่ำ (Low Fluence)  เพื่อขัดกระจกตาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง